Co nabízíme

Budoucnost ve vašich rukou

Odměny a uznání

Odměny a uznání

Bonus ke mzdě

 • Vyplácený v závislosti na zařazení pracovníka do příslušného kariérního stupně
 • Hodnotí se plnění nefinančních i finančních cílů
 • Nárok na bonus vniká po zkušební době

Peněžitý příspěvek na stravování

 • Ve výši 70% horní hranice stravného

Příspěvek na penzijní/ životní investiční připojištění

 • Až do výše 4.200 Kč měsíčně (dle rozhodnutí nadřízeného)

Odměna za pracovní a životní jubilea

Mimořádné odměny

 • Náleží za výjimečné pracovní nasazení, splnění nadstandardních úkolů, či dosažení mimořádných výsledků

Odměna za doporučení nového zaměstnance

 • Vyplácena po úspěšném zapracování
Work-life balance

Work-life balance

Týden dovolené navíc

 • Celkem 25 dní

Flexibilní pracovní doba

 • Pokud to umožňuje charakter práce

Otcovská

 • Týden volna navíc s náhradou mzdy otci v souvislosti s péčí o novorozené dítě

Příspěvek zaměstnavatele na kartu MultiSport

Sick days

 • 5 dní zdravotního volna v kalendářním roce

Dobrovolnický den

 • Jeden den v roce placeného volna lze věnovat pomoci dobré věci
Váš rozvoj

Váš rozvoj

Podpora zvyšování kvalifikace a osobního rozvoje

Výuka jazyků

 • Plně hrazená zaměstnavatelem
 • Dle potřeby skupinová nebo individuální výuka

Podpora získání formálního vzdělávání (VŠ)

Online vzdělávání Seduo

 • Databáze školení od MS Office a jazyků až po osobní rozvoj a mnoho dalšího

Pravidelné vyhodnocení spolupráce a zpětná vazba od nadřízeného

Kam dále

Nastavení cookies